Informacja Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej dotycząca ubiegania się o certyfikację Znakiem Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny”.

 

Posiadanie Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny” będzie wyróżniać podmioty ekonomii społecznej działające na terenie Dolnego Śląska. Przyznanie znaku to wynik dbałości o stałe umocnienie rangi i wizerunku podmiotów ekonomii społecznej świadczących usługi i wytwarzających produkty o najwyższej jakości, wykonanych z wyjątkową dbałością o wykorzystanie potencjału społecznego. Formuła certyfikacji uzyskała pozytywną recenzję ekspertów zewnętrznych. Jest to system efektywnie wspomagający działania prowadzone przez wyróżnione podmioty ekonomii społecznej w zakresie marketingu i public relations.

Certyfikacji podmiotów ekonomii społecznej mogą się poddać:

a) centra integracji społecznej (CIS),

b) zakłady aktywności zawodowej (ZAZ),

c) spółdzielnie socjalne,

d) spółdzielnie inwalidów i niewidomych,

e) spółki prawa handlowego (spółka non-profit),

f) fundacje,

g) stowarzyszenia,

h) inne podmioty, które spełniają definicję organizacji pozarządowej w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

i) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, o ile prowadzą trwałą i efektywną działalność społeczną, jak również działalność ekonomiczną rozumianą jako zarejestrowana działalność gospodarcza, działalność pożytku publicznego lub inna działalność o charakterze ekonomicznym,

j) pozostałe spółdzielnie o charakterze konsumenckim i wzajemnościowym (w tym spółdzielnie pracy).

o ile prowadzą trwałą i efektywną działalność społeczną, jak również działalność ekonomiczną rozumianą jako zarejestrowana działalność gospodarcza, działalność pożytku publicznego lub inna działalność

o charakterze ekonomicznym.

Co oprócz Znaku możemy zaoferować certyfikowanym podmiotom?

  1. Podmioty, które uzyskają znak Zakup Prospołeczny szczególnie zachęcamy do bezpłatnego umieszczania swoich ofert produktowych w naszym katalogu: http://kupujespolecznie.pl/shop/
    Dzięki tym narzędziom i wypracowanej stałej współpracy z firmami korporacyjnymi, jesteśmy w stanie łatwiej dotrzeć z ofertą niżej wymienionych podmiotów do zainteresowanych klientów biznesowych. Samorządy, które realizują społecznie odpowiedzialne zamówienia również szybciej i łatwiej mogą odnaleźć podmioty, które spełniają kryteria klauzul społecznych, wymienianych w ustawie PZP.
  2. W miarę możliwości pomagamy w dopracowaniu profesjonalnej oferty, jeśli jest taka potrzeba (pokazujemy jak tworzyć dobre opisy produktów/usług na stronę, robimy zdjęcia produktowe lub podpowiadamy jak je robić samodzielnie z wykorzystaniem np. telefonu komórkowego)
  3. Podpowiadamy jak wykorzystywać niskobudżetowe narzędzia marketingowe, jak profilować grupę klientów.
  4. Raz na 2 lata wydajemy publikację „Przewodnik po Dolnośląskich Dostawcach Społecznych” z ofertą podmiotów, rozdając je na wydarzeniach, na których biznes i samorządy poszukują społecznych dostawców np. targi CSR, BIZnES MIXER, Konferencja Laboratorium Odpowiedzialnego Biznesu, Tydzień Odpowiedzialnego Biznesu, organizowany przez CSRinfo.

Wszystkie niezbędne informację znajdują się na naszej stronie internetowej: http://kupujespolecznie.pl/page_aktualnosci/siegnij-po-znak-zakup-prospoleczny-teraz-rowniez-on-line/

MASZ PYTANIA? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Biuro Znaku:

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

  1. Trzebnicka 42-44
    50-230 Wrocław

Osoba do kontaktu:
Anita Hołodniuk
tel. 500 156 055
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.