Zapraszamy do zapoznania się z treścią dokumentów: klauzula informacyjna wobec beneficjentów świadczeń, klauzula informacyjna - milczące załatwianie sprawy oraz klauzula informacyjna – korespondencja elektroniczna.

 

  1. Klauzula informacyjna wobec beneficjentów świadczeń - Pobierz dokument
  2. Klauzula informacyjna – milczące załatwianie sprawy - Pobierz dokument
  3. Klauzula informacyjna – korespondencja elektroniczna - Pobierz dokument