Karta Dużej Rodziny

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny jest przyznawana w ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

 

Z dniem 1 stycznie 2019 r. weszły zmiany dotyczące Karty Dużej Rodziny. Od Nowego Roku karta przysługuje rodzicom, którzy mają lub w przeszłości mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci – bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku.

 

Wnioski o przyznanie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny można składać w:

Ośrodku Pomocy Społecznej
ul. Krzywa 11
56-210 Wąsosz

Karta ta upoważnia do korzystania ze zniżek na terenie całego kraju.

Szczegółowe informacje na temat Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny, w tym oferowane w jej ramach zniżki, można znaleźć na stronie internetowej: rodzina.gov.pl

 

Informacje dodatkowe:

Z dniem 1 stycznia 2018r. Karta Dużej Rodziny uzyskała nową formę dokumentu elektronicznego. Jest to pierwszy w Polsce e-dokument, umożliwiający członkom rodzin wielodzietnych korzystanie z przysługujących im uprawnień, w tym zniżek ustawowych.

Karta Dużej Rodziny w formie elektronicznej ma wiele zalet – przede wszystkim członkowie rodzin wielodzietnych nie muszą czekać kilku tygodniu na wyprodukowanie karty, jak to ma miejsce w przypadku kart w formie tradycyjnej (plastikowych). Rodzice i małżonkowie rodziców mogą wyświetlać nie tylko swoje karty, ale również karty pozostałych członków rodziny, co jest bardzo przydatne. Ponadto aplikacja umożliwia łatwe i szybkie znalezienie najbliższych Partnerów Karty Dużej Rodziny dzięki usłudze geolokalizacji.

W przypadku rodzin, które do 31.12.2017r. złożyły wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny, przyznanie dodatkowej elektronicznej karty będzie bezpłatne do 31.12.2019r.

Po upływie tego terminu, jak i w przypadku gdy od dnia 01.01.2018r. rodziny które złożą wniosek o kartę tylko w jednej formie, do wniosku o przyznanie dodatkowej formy karty będą musiały załączyć dowód wniesienia opłaty w kwocie 9,21 zł.