udzielenie pomocy - plakat

Informujemy, że w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wąsoszu funkcjonuje Punkt Informacji Obywatelskiej.

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w województwie dolnośląskim - lipiec 2018  <Pobierz>

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą wsparcia dla osób zmagających się z uzależnieniami.

Główne cele pomocy społecznej oraz sposoby ich realizacji:

 

Prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej.