Uchwała Rady Miejskiej Wąsosza nr XXXIX/265/18 z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania

logo akcji dla starszych osób

Koperta Życia to akcja do której przystąpienia zachęcają lekarze i pracownicy pogotowia ratunkowego.

Cykl dwudniowych warsztatów dla seniorów pt "Lokalny Senior"

W dniach 29 i 30 czerwca 2016r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wąsoszu odbył się cykl dwudniowych warsztatów dla seniorów pt „Lokalny Senior”, w których udział wzięło 15 osób.