infografika zus

Od 1 lutego można składać do ZUS wnioski o 500+ na okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r.

Informujemy, że osoby ogrzewające mieszkanie lub dom gazem, mogą złożyć wniosek o refundację kwoty odpowiadającej podatkowi VAT wynikającej z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

informacje o programie

To program skierowany do osób z niepełnosprawnościami, które w swoim mieszkaniu posiadają bariery ograniczające codzienne funkcjonowanie.

plakat ze szczegółami akcji

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsoszu wspólnie z Przedszkolem Samorządowym w Wąsoszu ogłasza akcję "Świąteczna paczka" - czyli świąteczną zbiórkę dla potrzebujących osób i rodzin z gminy Wąsosz.