1. Zaświadczenie o wysokości dochodów dla celów pomocy społecznej <Pobierz>
  2. Zaświadczenie o wysokości dochodów - dodatek mieszkaniowy <Pobierz>

  1. POMOC SPOŁECZNA
    * WNIOSEK o udzielenie pomocy z Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąsoszu


  2. DODATKI MIESZKANIOWE
  3. KARTA DUŻEJ RODZINY
  4. POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW