Bezpłatna baza filmów w języku migowym na platformie "Milczący przewodnik"

Zapraszamy do korzystania z zasobów bezpłatnej bazy filmów w języku migowym na platformie "Milczący przewodnik" (pilotażowy projekt dostosowania e-administracji do potrzeb osób głuchych i niedosłyszących - zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji) pod adresem http://milczacyprzewodnik.likejon.pl/categories

informacje o programie

To program skierowany do osób z niepełnosprawnościami, które w swoim mieszkaniu posiadają bariery ograniczające codzienne funkcjonowanie.

logotyp programu

Gmina Wąsosz/Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsoszu informuje, że otrzymano dofinansowanie w łącznej kwocie 123.420,00 zł na realizację Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.

Szczegółowe informacje o aktualnie możliwych sposobach pozyskania dofinansowań do sprzętu ułatwiającego przemieszczanie osobom z niepełnosprawnościami dostępne są w portalu informacyjnym - Systemie Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON pod adresem: https://portal-sow.pfron.org.pl

Osoby mające trudności z poruszaniem się, korzystające z wózka inwalidzkiego, które chcą skorzystać z usług naszego ośrodka, proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu załatwienia sprawy. Problem w dostępności architektonicznej budynku OPS w Wąsoszu rozwiązywany jest wówczas - w trybie pilnym - poprzez obsługę na parterze lub w inny dogodny dla klienta sposób.

W rozwinięciu publikujemy wykaz instytucji świadczących pomoc osobom z niepełnosprawnościami:

ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE- przepis obowiązujące do 31-12-2023

Zasiłek pielęgnacyjny jest świadczeniem przyznawanym w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.