Wolontariat w naszej gminie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsoszu poszukuje osób, które są zainteresowane świadczeniem wolontariatu. Wolontariuszem może zostać każdy, także osoba niepełnoletnia (za zgodą rodzica bądź opiekuna prawnego).