Przekazujemy pismo Marszałka Województwa Dolnośląskiego do organizacji pozarządowych w sprawie pomocy osobom z niepełnosprawnościami i ich opiekunom w związku z sytuacją epidemiczną.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsoszu prowadzi stały nabór kandydatów do bazy opiekunów prawnych osób całkowicie ubezwłasnowolnionych i kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsoszu informuje, iż w siedzibie Ośrodka można pobrać dokumenty dotyczące stypendium szkolnego dla uczniów.

strona startowa ankiety

W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych gminy Wąsosz Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsoszu zwraca się do Państwa z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety.