informacja PUP

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o projekcie pt. "Aktywizacja osób 30+ w powiecie górowskim w latach 2020-2021" w ramach Działania 8.1 RPO,

kalendarz ośrodka

Informujemy, iż dzień 12 czerwca 2020 r. (piątek) dla pracowników OPS został wyznaczony jako dodatkowy dzień wolny od pracy w zamian za dzień 15 sierpnia 2020 r. przypadający w innym niż niedziela dniu wolnym od pracy.

strona startowa ankiety

W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych gminy Wąsosz Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsoszu zwraca się do Państwa z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsoszu przypomina o konieczności składania dowodów zakupu niezbędnych do wypłaty drugiej transzy stypendium szkolnego.