Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsoszu realizuje zadania własne i zadania zlecone w zakresie ustalonym ustawami i aktami wykonawczymi do ustaw oraz uchwałami Rady Miejskiej Wąsosza i zarządzeń Burmistrza Wąsosza.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsoszu czynny jest w dni robocze.