W rozwinięciu publikujemy wykaz instytucji świadczących pomoc osobom z niepełnosprawnościami: