Burmistrz Wąsosza informuje, że od dnia 1 lipca 2016 r. uruchomiony został punkt nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców gminy Wąsosz.

Publikujemy przygotowaną przez Starostwo Powiatowe w Górze listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa w powiecie górowskim.

Pobierz dokument - styczeń 2020 r.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wąsoszu wykonuje zadania wynikające z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1286 ze zm.) oraz z innych przepisów.

Wolontariat w naszej gminie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsoszu poszukuje osób, które są zainteresowane świadczeniem wolontariatu. Wolontariuszem może zostać każdy, także osoba niepełnoletnia (za zgodą rodzica bądź opiekuna prawnego).