logo akcji dla starszych osób

Koperta Życia to akcja do której przystąpienia zachęcają lekarze i pracownicy pogotowia ratunkowego.

 

Akcja skierowana jest do osób przewlekle chorych, starszych, samotnych i polega na umieszczeniu w specjalnie przygotowanych kopertach najważniejszych informacji o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, alergiach na leki, kontaktach do najbliższych, danych osobowych, w tym nr PESEL. Pakiet z takimi informacjami powinien być przechowywany w lodówce, czyli miejscu, które jest prawie w każdym domu i zarazem jest łatwo dostępne.

Zapraszamy do skorzystania z programu! Skierowany jest on do każdego mieszkańca Gminy Wąsosz. Bezpłatnie!
Zachęcamy do zgłaszania się osób chętnych do skorzystania z takiej formy pomocy.
Wszelkich informacji udzielamy w siedzibie Ośrodka przy ul. Krzywej 11 i pod numerem telefonu 65 5437 470.