Z uwagi na wprowadzony w kraju stan epidemii, zasiłki z pomocy społecznej (nie dotyczy świadczeń rodzinnych i funduszy alimentacyjnych) przyznawane będą tylko osobom, które nie posiadają żadnego źródła dochodu oraz rodzinom w bardzo trudnej sytuacji dochodowej.

 

 

Wnioski należy składać w OPS, po uprzednim skontaktowaniu się telefonicznie z pracownikiem socjalnym. Rozpatrywane będą tylko wnioski złożone z pełnym kompletem wymaganych dokumentów.

Od kwietnia 2020r. do odwołania, nie będzie możliwości wypłaty zasiłków (celowych, okresowych i stałych) w kasie Ośrodka.

Zasiłki i świadczenia wypłacane będą tylko i wyłącznie na Państwa indywidualne konta bankowe.

Procedura wnioskowania o pomoc finansową:

  1. Kontakt telefoniczny z pracownikiem socjalnym pod nr tel. 65-54-37-470
  2. Do skrzynki znajdującej się w przedsionku OPS należy umieścić wniosek o pomoc z wymaganymi dokumentami, które wskaże pracownik socjalny (podczas kontaktu telefonicznego) oraz numer konta bankowego.

Wnioski niekompletne zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Komplet dokumentów do pobrania w przedsionku OPS    lub na stronie internetowej.

 

Za utrudnienia przepraszamy!