Zachęcamy do zapoznania się z ofertą wsparcia dla osób zmagających się z uzależnieniami.

GRUPA „AA ORLA”

w niedziele godz. 17:00

budynek Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąsoszu

(wejście pod tarasem)

 

GRUPA WSPARCIA DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU

w środy godz. 18:00

budynek Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąsoszu

(wejście pod tarasem)

 

GRUPA WSPARCIA DLA OSÓB WSPÓŁUZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU

w czwartki godz. 17:00

budynek Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąsoszu

(wejście pod tarasem)

 

PSYCHOLOG

przyjmuje dwa razy w miesiącu

w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąsoszu

zapisy pod nr telefonu: 655437470

 

PORADY PRAWNE

w czwartki w godz od 14:00 do 18:00

w budynku Zespołu Placówek Kultury w Wąsoszu

zapisy pod nr telefonu: 655443900

 

Wniosek do Gminnej Komisji o leczenie odwykowe (pobierz)

 

Wnioski można składać osobiście lub listownie,

na adres: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

i Przeciwdziałania Narkomanii w Wąsoszu

ul. Krzywa 11, 56-210 Wąsosz