pomoc prawna

Publikujemy przygotowaną przez Starostwo Powiatowe w Górze listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa w powiecie górowskim.

 Pobierz dokument - maj 2019 r.

dzień wolny

Uprzejmie informujemy, że na podstawie Ustawy z dnia 7 listopada 2018 r. o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, w dniu 12 listopada 2018 roku OPS w Wąsoszu będzie nieczynny.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 119 s. 1) – zwane dalej RODO informuję, iż:

2 MAJA 2018 - OPS NIECZYNNY

Zgodnie z Zarządzeniem nr 2/2018 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąsoszu dzień 2 maja 2018 r. dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąsoszu został wyznaczony  jako dodatkowy dzień wolny od pracy w zamian za dzień 6 stycznia 2018 r. przypadający w innym niż niedziela dniu wolnym od pracy.

W związku z powyższym OPS w Wąsoszu w dniu 2 maja 2018 r będzie nieczynny.