Informacja o terminie składania wniosków na fundusz alimentacyjny, świadczenia rodzinne na okres 2023/2024

 


Wnioski składane drogą elektroniczną przyjmowane będą od dnia 1 lipca danego roku : poprzez stronę https://empatia.mpips.gov.pl,  oraz portal PUE ZUS oraz poprzez bankowość elektroniczną.

Wnioski w formie papierowej przyjmowane będą od dnia 1 sierpnia danego roku i będą dostępne na stronie:

https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019