Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsoszu prowadzi stały nabór kandydatów do bazy opiekunów prawnych osób całkowicie ubezwłasnowolnionych i kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsoszu informuje, iż w siedzibie Ośrodka można pobrać dokumenty dotyczące stypendium szkolnego dla uczniów.

strona startowa ankiety

W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych gminy Wąsosz Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsoszu zwraca się do Państwa z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety.

kalendarz wypłat

Uprzejmie informujemy, że od 03-08-2020 r. w tutejszym Ośrodku będą wydawane wnioski w formie papierowej 300 +, świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny przy zachowaniu następujących obostrzeń: