31 sierpnia 2020 r. Rada Miejska Wąsosza uchwaliła regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wąsosz

Uchwała nr XXIV/161/20 z dnia 31 sierpnia 2020 r.