plakat informacyjny PUP

Powiatowy Urząd Pracy w Górze informuje o projekcie aktywizacji osób młodych pozostających bez pracy.

ikona covid

Z uwagi na wprowadzony w kraju stan epidemii, zasiłki z pomocy społecznej (nie dotyczy świadczeń rodzinnych i funduszy alimentacyjnych) przyznawane będą tylko osobom, które nie posiadają żadnego źródła dochodu oraz rodzinom w bardzo trudnej sytuacji dochodowej.

informacyjny baner

Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym.

zima

Towarzystwo "Nasze Szwederowo" we współpracy z KRUS organizuje zimowisko dla dzieci z rodzin rolniczych (jeden z rodziców musi był płatnikiem KRUS).