Rejestr jednostek pomocy społecznej

Rejestr Jednostek Pomocy Społecznej powstał w ramach projektu systemowego "Koordynacja na rzecz aktywnej integracji" realizowanego przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.

Pełni funkcję ogólnodostępnego rejestru jednostek pomocy społecznej przeznaczonego zarówno dla pracowników jednostek jak i obywateli.

RJPS zapewnia obywatelowi dostęp do bieżącej informacji o miejscu, gdzie może on uzyskać pomoc w związku z problemami społecznymi. Dla pracowników jednostek pomocy społecznej jest centralnym systemem MPiPS, gdzie mogą udostępnić aktualne dane o swojej jednostce. Na poziomie zarządczym służy kreowaniu polityki społecznej w oparciu o aktualną wiedzę o jednostkach. Ponadto poprzez swoje funkcjonalności zapewnia analitykom dostęp do aktualnych danych statystycznych pochodzących z samego rejestru, ale również ze Statystycznej Aplikacji Centralnej (SAC) i banku danych GUS. Korzystanie z RJPS jest bezpłatne, zarówno dla osób poszukujących tam informacji, jak i dla jednostek promujących w nim swoje usługi.

Rejestr dostępny jest pod adresem http://rjps.mpips.gov.pl