Praca - portal usługowy i informacyjny

Szukasz pracy? Chcesz zarejestrować się w urzędzie pracy przez internet i ominąć kolejki na miejscu? A może jesteś pracodawcą i szukasz pracownika? Skorzystaj z dwóch portali Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS): praca.gov.plpsz.praca.gov.pl. Dowiedz się, co możesz tam znaleźć i co załatwisz przez internet.

Informacja o usłudze

Kto może skorzystać z portali

Każdy, kto szuka pracy albo chciałby dać pracę innym, w szczególności:

 • osoby bezrobotne i osoby, które poszukują pracy,
 • pracodawcy.

Czym różni się praca.gov.pl od psz.praca.gov.pl

 • praca.gov.pl to portal usługowy. Możesz załatwić tu różne sprawy przez internet,
 • psz.praca.gov.pl to portal informacyjny.

Co możesz zrobić w portalu praca.gov.pl

Jeśli jesteś osobą bezrobotną albo poszukującą pracy, możesz:

 • zarejestrować się w urzędzie pracy przez internet.
  Możesz to zrobić na 2 sposoby:
  • zarejestrować się w pełni przez internet, czyli wypełnić i wysłać wniosek oraz skany wymaganych dokumentów za pomocą portalu. Wtedy nie musisz iść do urzędu. Potrzebujesz do tego profilu zaufanego (eGo) lub certyfikatu kwalifikowanego. Pozwalają one potwierdzić twoją tożsamość. Chodzi o to, żeby nikt nie mógł się pod ciebie podszyć. Sprawdź, jak założyć profil zaufany,
   Pamiętaj, że dniem rejestracji w urzędzie pracy jest dzień, w którym zarejestrujesz się przez stronę internetową.
  • ustalić termin wizyty w urzędzie przez internet. Dzięki temu nie będziesz stać w kolejce. Na spotkanie weź wszystkie potrzebne dokumenty. Do tego nie potrzebujesz profilu zaufanego ani certyfikatu kwalifikowanego.
   Pamiętaj, że dniem rejestracji w urzędzie pracy jest dzień twojej wizyty w urzędzie,
 • uzupełnić przez internet załączniki, jeżeli okaże się, że brakuje ich we wniosku o rejestrację w urzędzie pracy,
 • złożyć wniosek o:
  • pozbawienie statusu osoby bezrobotnej,
  • wydanie zaświadczenia (na przykład o okresach pobierania zasiłku, statusie poszukującego pracy albo do NFZ o kartę EKUZ),
  • skierowanie na szkolenie,
  • przyznanie bonu zatrudnieniowego dla osoby bezrobotnej, która ma mniej niż 30 lat,
 • wysłać pismo do urzędu.

Jeśli jesteś pracodawcą, możesz:

 • złożyć ofertę pracy,
 • złożyć oświadczenie, że chcesz dać pracę obywatelowi Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy,
 • złożyć wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu,
 • wysłać pismo do urzędu.

Jakie informacje znajdziesz w portalu psz.praca.gov.pl

 • najnowsze oferty pracy, staży i praktyk zawodowych,
 • oferty praktyk studenckich w instytucjach administracji publicznej,
 • kalendarz targów, giełd i szkoleń,
 • informacje o rynku pracy: bazy danych, rejestry agencji zatrudnienia i instytucji szkoleniowych, instytucje, fundusze, akty prawne,
 • podstrony powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy.

Jeśli jesteś osobą bezrobotną albo poszukującą pracy, znajdziesz tam informacje:

 • co zrobić, by dostać status osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy,
 • porady związane z poszukiwaniem pracy (jak napisać CV i list motywacyjny, jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej),
 • o dofinansowaniu do działalności gospodarczej, pracach interwencyjnych, robotach publicznych, pracach społecznie użytecznych,
 • o pomocy przy podnoszeniu kwalifikacji zawodowych (stażach i bonach stażowych, szkoleniach i bonach szkoleniowych),
 • o poradnictwie zawodowym indywidualnym i grupowym (pracownik urzędu pracy może ci pomóc w wielu sprawach, na przykład w wyborze kierunku kształcenia lub nowej pracy),
 • o pomocy finansowej — zasiłkach dla bezrobotnych, dodatku aktywizacyjnym, świadczeniach, które przysługują rolnikom zwalnianym z pracy,
 • o pomocy dla osób niepełnosprawnych,
 • o możliwości pracy dla cudzoziemców.

Jeśli jesteś pracodawcą, możesz zapoznać się informacjami, które dotyczą między innymi:

 • pomocy w poszukiwaniu kandydatów do pracy, 
 • wsparcia w tworzeniu nowych miejsc pracy,
 • podnoszenia kompetencji i kwalifikacji pracowników, 
 • zatrudniania osób niepełnosprawnych lub cudzoziemców.

Odwiedź portale