Uchwała nr XVII/123/20 z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych - Pobierz