Sprawy wpływające do Ośrodka Opieki Społecznej w Wąsoszu są przyjmowane i rozpatrywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) oraz przepisami szczególnymi regulującymi sposób załatwiania określonego rodzaju spraw.

Korespondencję należy składać w Sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąsoszu w godzinach:
8:00 - 16:00 poniedziałek
7:00 - 15:00 wtorek - piątek

lub wysyłać za pośrednictwem poczty na adres:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsoszu
ul. Krzywa 11,
56-210 Wąsosz

Informacji udzielamy także telefonicznie pod numerem telefonu: +48 65 5437470

Numery telefonów i adresy e-mail poszczególnych pracowników dostępne są w zakładce: BIP Organizacja Struktura organizacyjna Wykaz pracowników OPS w Wąsoszu

W sprawach skarg i wniosków przyjmuje Kierownik OPS w Wąsoszu w godzinach działania Ośrodka.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. czwartek, 01 luty 2018 11:15 Mariola Kaczmarek
Artykuł został zmieniony. czwartek, 01 luty 2018 11:17 Mariola Kaczmarek
Artykuł został zmieniony. czwartek, 01 luty 2018 11:18 Mariola Kaczmarek
Artykuł został zmieniony. czwartek, 01 luty 2018 11:19 Mariola Kaczmarek