Strukturę organizacyjną określa Regulamin Organizacyjny OPS w Wąsoszu. Organizacja wewnętrzna  wynika z podziału zadań, zakresu działania komórek organizacyjnych oraz indywidualnych zakresów czynności pracowników.

Struktura organizacyjna OPS w Wąsoszu określona w Zarządzeniu nr 6/2020 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąsoszu z dnia 16.12.2020 r.  w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąsoszu.

 

ops 070421 SO

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. wtorek, 21 listopad 2017 08:01 Mariola Kaczmarek
Artykuł został zmieniony. wtorek, 21 listopad 2017 08:01 Mariola Kaczmarek
Artykuł został zmieniony. środa, 07 kwiecień 2021 05:17 Mariola Kaczmarek