OPS w Wąsoszu jest jednostką organizacyjną Gminy Wąsosz, prowadzącą gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej, wykonującą zadania z zakresu pomocy społecznej w gminie.

Przedmiot, zasady gospodarki finansowej i zasady działania Naszej Instytucji zostały określone w Statucie uchwalonym przez Radę Miejską Wąsosza (Uchwała XXV/145/2000 z dnia 15.12.2000 r).

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsoszu realizuje zadania własne i zadania zlecone w zakresie ustalonym ustawami i aktami wykonawczymi do ustaw oraz uchwałami Rady Miejskiej Wąsosza i zarządzeń Burmistrza Wąsosza.

Do zadań tych należy w szczególności:

1. Przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń z zakresu pomocy społecznej m.in. zasiłków stałych, okresowych i innych.
2. Świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania.
3. Udzielanie pomocy w formie posiłków, schronienia i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym.
4. Praca socjalna.
5. Przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych.
6. Przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.
7. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i okresowych w oparciu o ustawę o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsoszu załatwia sprawy w oparciu o Kodeks Postępowania Administracyjnego z uwzględnieniem szczegółowych unormowań wynikających z ustaw.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. czwartek, 14 wrzesień 2017 12:44 Mariola Kaczmarek
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 20 listopad 2017 13:17 Mariola Kaczmarek
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 20 listopad 2017 13:18 Mariola Kaczmarek
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 20 listopad 2017 13:18 Mariola Kaczmarek
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 20 listopad 2017 13:19 Mariola Kaczmarek
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 20 listopad 2017 13:21 Mariola Kaczmarek
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 20 listopad 2017 13:34 Mariola Kaczmarek
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 20 listopad 2017 13:35 Mariola Kaczmarek
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 20 listopad 2017 14:51 Mariola Kaczmarek