Zakres, organizację i ogólne zasady działania pracowników na poszczególnych stanowiskach organizacyjnych określa zarządzenie nr 9/2010 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąsoszu z dnia 09.12.2010 w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąsoszu.

Rozdział II tego dokumentu opisuje podział zadań i kompetencji pracowników Ośrodka Opieki Społecznej w Wąsoszu - Kierownik Ośrodka, Główny Księgowy Ośrodka Pomocy Społecznej, Pracownicy Socjalni, Podinspektor ds Świadczeń Rodzinnych, Podinspektor ds funduszu alimentacyjnego, Opiekunki.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. środa, 29 listopad 2017 12:59 Mariola Kaczmarek