Zadania i kompetencje Kierownika OPS w Wąsoszu zostały określone w Regulaminie Organizacyjnym Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąsoszu.

 

Kierownik Ośrodka:
1. Kierownik kieruje całokształtem działalności Ośrodka.
2. Kierownik jest zwierzchnikiem służbowym pracowników Ośrodka i reprezentuje OPS na zewnątrz.
3. Kierownik wydaje decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach pomocy społecznej
a) z zakresu zadań zleconych i własnych,
b) z zakresu świadczeń rodzinnych,
c) z zakresu postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz z zakresu pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
d) z zakresu dodatków mieszkaniowych
4. Kierownik sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością Głównego Księgowego i pracowników Ośrodka.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. wtorek, 28 listopad 2017 13:43 Mariola Kaczmarek