Drukuj

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsoszu poszukuje osób, które są zainteresowane świadczeniem wolontariatu. Wolontariuszem może zostać każdy, także osoba niepełnoletnia (za zgodą rodzica bądź opiekuna prawnego).

 

Celem programu jest przede wszystkim:

Prosimy również o zgłaszanie się osób potrzebujących pomocy świadczonej przez wolontariuszy, ważne są również wszelkie informacje osób (rodziny, znajomych, sąsiadów) wiedzących o istniejącym zapotrzebowaniu na pomoc w formie wolontariatu.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt :

Ośrodek Pomocy Społecznej,
pracownik socjalny- Łukasz Kontowicz
tel. 65-5437-470