Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsoszu poszukuje osób, które są zainteresowane świadczeniem wolontariatu. Wolontariuszem może zostać każdy, także osoba niepełnoletnia (za zgodą rodzica bądź opiekuna prawnego).

 

Celem programu jest przede wszystkim:

  • zaspokojenie potrzeb osób starszych, chorych i niepełnosprawnych
  • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
  • pomoc seniorom, zamieszkującym w szczególności na terenach wiejskich naszej gminy, którzy ze względu na wiek lub stan zdrowia mają problemy z załatwianiem spraw urzędowych, związanych z wizytami u lekarzy czy chociażby zakupami.

Prosimy również o zgłaszanie się osób potrzebujących pomocy świadczonej przez wolontariuszy, ważne są również wszelkie informacje osób (rodziny, znajomych, sąsiadów) wiedzących o istniejącym zapotrzebowaniu na pomoc w formie wolontariatu.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt :

Ośrodek Pomocy Społecznej,
pracownik socjalny- Łukasz Kontowicz
tel. 65-5437-470