Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wąsoszu wykonuje zadania wynikające z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1286 ze zm.) oraz z innych przepisów.


  • ZARZĄDZENIE Nr 541/18 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 3 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wąsoszu <POBIERZ>
  • ZARZĄDZENIE Nr 209/16 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 11 lutego 2016 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wąsoszu <POBIERZ>
  • ZARZĄDZENIE Nr 78 /15 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wąsoszu <POBIERZ>