Drukuj

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wąsoszu wykonuje zadania wynikające z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1286 ze zm.) oraz z innych przepisów.