Drukuj

Główne cele pomocy społecznej oraz sposoby ich realizacji:

 

 

Pomoc społeczna od dnia 1 maja 2004 r. funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz.U. z 2015 r. poz. 163 ze zm.).

Pomoc społeczna polega w szczególności na: