Jednym z działań prowadzonych przez służby pomocy społecznej jest udzielanie pomocy osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej. Obok świadczeń dla osób w trudnej sytuacji materialnej wyróżnia się tutaj przypadki związane z uzależnieniami - w tym problemem alkoholowym, przemocą w rodzinie czy bezdomnością.

W celu realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na terenie miasta i gminy Wąsosz, powołano członków zespołu interdyscyplinarnego zajmującego się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
2. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele następujących instytucji, organizacji i jednostek organizacyjnych działających na terenie Gminy Wąsosz :
1) Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąsoszu;
2) Gminnej Komisji do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Wąsoszu;
3) Komenda Powiatowa Policji w Górze Rewir Dzielnicowych w Wąsoszu ;
4) jednostek ochrony zdrowia,działających na terenie gminy Wąsosz
5) jednostek oświatowych, działających na terenie gminy Wąsosz;
6) kuratorzy.

 

 Dokumenty do pobrania:

  • UCHWAŁA NR III/18/10 RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania <POBIERZ>
  • Zarządzenie nr 143/11 Burmistrza Wąsosza z dnia 10 listopada 2011 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego <POBIERZ>
  • Zarządzenie Nr 529/2014 Burmistrza Wąsosza z dnia 29 sierpnia 2014 r. dotyczące zmiany Zarządzenia Nr 143/2011 Burmistrza Wąsosza z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego <POBIERZ>
  • Zarządzenie Nr 100/2015 Burmistrza Wąsosza z dnia 7 lipca 2015 r. dotyczące zmiany Zarządzenia Nr 143/2011 Burmistrza Wąsosza z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego <POBIERZ>
  • ZARZĄDZENIE Nr 165 / 2015 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego <POBIERZ>
  • Zarządzenie nr 267/16 z dnia 13 maja 2016 roku w sprawie uzupełnienia składu Zespołu Interdyscyplinarnego <POBIERZ>
  • Zarządzenie nr 382/17 z dnia 12 stycznia 2017 roku w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego <POBIERZ>
  • Zarządzenie nr 61/19 z dnia 18 marca 2019 roku zmieniające Zarządzenie Nr 165/2015 Burmistrza Wąsosza z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego <POBIERZ>
  • Zarządzenie nr 192/19 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego <POBIERZ>