Drukuj

Zasiłek stały jest formą pomocy społecznej przysługująca osobom, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej i nie posiadają własnych środków utrzymania.


Zasiłek stały przysługuje osobie

W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej zasiłek stały nie przysługuje.

Zasiłek stały ustala się w wysokości

 


Pełnej informacji na temat zasad przyznawania i wypłacania świadczenia, a także druki wniosków można uzyskać w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Wąsoszu ul. Krzywa 11 w godzinach:

Informacje udzielane są także drogą telefoniczną pod numerem telefonu (0-65) 5437470.


  1. Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz.U. z 2015 r. poz. 163 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (tj.Dz. U. 05.77.672 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty to wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego bądź innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego oraz dokumenty wskazane przez pracownika socjalnego.