Rejony adresowe obsługiwane przez pracowników socjalnych:

 

 

ops 070421 rejony PS