Uchwała rady Miejskiej Wąsosza nr XXXIX/266/18 z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej

<Pobierz dokument>