Drukuj
  • Zarządzenie nr 1/2010 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąsoszu z dnia 04.01.2010 w sprawie ustalenia terminów wypłaty poborów na rok 2010 <POBIERZ>
  • Zarządzenie nr 1a./2010 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąsoszu z dnia 05.01.2010 w sprawie zmiany Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości do 14000 euro w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wąsoszu <POBIERZ>
  • Zarządzenie nr 2/2010 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąsoszu z dnia 30.04.2010 w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego dla pracowników Ośrodka pomocy Społecznej <POBIERZ>
  • Zarządzenie nr 3/2010 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąsoszu z dnia 08.06.2010 w sprawie instrukcji kancelaryjnej, rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji oraz zakresu działania archiwum zakładowego<POBIERZ>
  • Zarządzenie nr 4/2010 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąsoszu z dnia 01.07.2010 w sprawie podstawowych warunków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony danych osobowych przetwarzanych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wąsoszu związanych z monitorowaniem Europejskiego Funduszu Socjalnego 2007 u beneficjenta PO KL<POBIERZ>
  • Zarządzenie nr 5/2010 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąsoszu z dnia 02.07.2010 w sprawie uzupełnienia załącznika nr 2 - Zarządzenie Kierownika nr 9/2009 z dnia 21.05.2009 w sprawie przyjętych zasad rachunkowości<POBIERZ>
  • Zarządzenie nr 6/2010 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąsoszu z dnia 05.07.2010 w sprawie instrukcji postępowania z dokumentacją projektu "Praca to Przyszłość"<POBIERZ>
  • Zarządzenie nr 7/2010 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąsoszu z dnia 31.10.2010 w sprawie wprowadzenia nowych kont do Załącznika nr1 - Zakładowy Plan Kont, dotyczącego dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości wprowadzonych Zarządzeniem Kierownika nr 11/2004 z dnia 30.12.2004 - na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29.09.1994 o rachunkowości (Dz. U. nr 121 poz. 501 z późniejszymi zmianami) i Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości jednostek budżetowych z dnia 05.07.2010 <POBIERZ>
  • Zarządzenie nr 8/2010 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąsoszu z dnia 09.12.2010 w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego dla pracowników Ośrodka pomocy Społecznej <POBIERZ>
  • Zarządzenie nr 9/2010 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąsoszu z dnia 09.12.2010 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąsoszu<POBIERZ>

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 22 listopad 2017 11:02 Mariola Kaczmarek
Artykuł został zmieniony. środa, 22 listopad 2017 11:04 Mariola Kaczmarek