ROK 2016

 • Rb-27S - roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych JST za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 roku <POBIERZ>
 • Rb-28S - roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych JST za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 roku <POBIERZ>

ROK 2015

 • Rb-27S - roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych JST za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2015 roku <POBIERZ>
 • Rb-28S - roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych JST za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2015 roku <POBIERZ>

ROK 2014

 • Rb-28S - roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych JST za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2014 roku <POBIERZ>

ROK 2013

 • Rb-28S - roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych JST za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2013 roku <POBIERZ>
 • Sprawozdanie "Rb-27ZZ – kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST za okres do końca IV kwartału 2013 roku <POBIERZ>

ROK 2012

 • Rb-27S - roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych JST za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2012 roku <POBIERZ>
 • Rb-28S - roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych JST za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2012 roku <POBIERZ>

ROK 2011

 • Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 2011 rok <POBIERZ>
 • Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2011 rok <POBIERZ>

ROK 2010

 • Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2010 rok <POBIERZ>
 • Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 2010 rok <POBIERZ>

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. czwartek, 23 listopad 2017 09:57 Mariola Kaczmarek
Artykuł został zmieniony. czwartek, 23 listopad 2017 10:05 Mariola Kaczmarek