informacja PUP

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o projekcie pt. "Aktywizacja osób 30+ w powiecie górowskim w latach 2020-2021" w ramach Działania 8.1 RPO,

które można znaleźć pod adresem: https://gora.praca.gov.pl/-/11092011-projekt-pt-aktywizacja-osob-30-w-powiecie-gorowskim-w-2018-roku-w-ramach-dzialania-8-1-rpo